Varuh gorske narave (pogovorno tudi varuh) PZS je uradni naziv strokovnega delavca PZS na področju varstva gorske narave v planinstva. Naziv varuha gorske narave pridobi kandidat (član planinskega društva ali drug obiskovalec gora), ko uspešno opravi program usposabljanja, ki ga organizira in izvaja KVGN PZS, ter izdela strokovno nalogo s področja varstva gorske narave.

Naloga varuhov gorske narave je celovita skrb za varstvo gorske narave na osnovi naravovarstvenih načel, temeljnih dokumentov PZS in zakonodaje, tako v okviru delovanja in organiziranosti planinske organizacije kot zunaj nje.

Varuhi to nalogo uresničujejo z izobraževanjem, vzgojo, usposabljanjem, informiranjem in ozaveščanjem članstva in nečlanstva PZS, sodelovanjem z drugimi pristojnimi institucijami in organizacijami, spremljanjem naravovarstvene problematike gorskega sveta in pripravo strokovnih mnenj, priporočil, opozoril in predlogov za izboljšanje stanja pristojnim organom v planinski organizaciji, od društev do vodstva PZS.

Program varuh gorske narave je nadgradnja programa gorski stražar, ki izhaja iz tradicije gorske straže, ustanovljene leta 1954, na pobudo naravovarstvenice dr. Angele Piskernik. Program je bil uveljavljen leta 2003.

Eden glavnih namenov pri pripravi programa varuh gorske narave je bil vzpostavitev in vzdrževanje temeljne strokovne baze strokovnih delavcev na področju planinstva na celotnem območju Slovenije, ki bi zagotavljala PZS in društvom možnost uspešnega delovanja na področju ohranjanja in varovanja narave.

 

*program usposabljanja

 

Za radovedne…

 

  • Tako kot vsako leto, je bilo tudi v letu 2021 izvedeno strokovno usposabljanje za varuhe gorske narave, vendar tokrat malo drugače, kot prejšnja leta. Žal je v lanskem “čudnem” letu izobraževanje odpadlo zaradi nam vsem že znanih vzrokov.

Letošnje izobraževanje je potekalo preko spletne aplikacije “zoom” in se ga je udeležilo zelo lepo število slušateljev. Predavanja so izvajali izbrani strokovnjaki na področju varovanja narave. Po teoretičnem delu je sledilo delo na terenu, ki se ga je udeležilo 44 tečajnikov in je potekalo v dolini Vrata, ob upoštevanju navodil in priporočil NIJZ. 

Za zaključitev usposabljanja in s tem pridobitev naziva Varuh gorske narave je potekalo še preverjanje znanja in izdelava seminarske naloge.

Aktivna članica na več področjih našega društva, Rosanda Rojko, je uspešno prestala vse “ovire” in v soboto 25.09.2021 prejelo diplomo o uspešnem zaključenem usposabljanju na Planini nad Vrhniko, ki je bilo hkrati srečanje varuhov narave iz celotne Slovenije.