Tako kot vsako leto, je bilo tudi v letu 2021 izvedeno strokovno usposabljanje za varuhe gorske narave, vendar tokrat malo drugače, kot prejšnja leta. Žal je v lanskem “čudnem” letu izobraževanje odpadlo zaradi nam vsem že znanih vzrokov.

Letošnje izobraževanje je potekalo preko spletne aplikacije “zoom” in se ga je udeležilo zelo lepo število slušateljev. Predavanja so izvajali izbrani strokovnjaki na področju varovanja narave. Po teoretičnem delu je sledilo delo na terenu, ki se ga je udeležilo 44 tečajnikov in je potekalo v dolini Vrata, ob upoštevanju navodil in priporočil NIJZ. 

Za zaključitev usposabljanja in s tem pridobitev naziva Varuh gorske narave je potekalo še preverjanje znanja in izdelava seminarske naloge.

Aktivna članica na več področjih našega društva, Rosanda Rojko, je uspešno prestala vse “ovire” in v soboto 25.09.2021 prejelo diplomo o uspešnem zaključenem usposabljanju na Planini nad Vrhniko, ki je bilo hkrati srečanje varuhov narave iz celotne Slovenije.