Sestava Upravnega odbora, Nadzornega odbora in častnega razsodišča

V mandatnem obdobju 2020 do 2024 je sestava:

Upravnega odbora
 • Miran Ritonja,  predsednik
 • Jože Dajnko, podpredsednik
 • Silva Forstnarič, tajnica
 • Alenka Zorko, blagajnik
 • Sandi Kelnerič, načelnik Alpinističnega odseka
 • Rok Dajnko, načelnik Mladinskega odseka
 • Janez Vertič, načelnik Vodniškega odseka
 • Matjaž Petek, načelnik Odseka za planinske poti
 • Vanja Hotko, načelnica Odseka za informiranje in propagando
 • Jakob Kokol, načelnik Odseka za seniorje
 • Sebastijan Borko načelnik Odseka za orientacijo
 • Rosanda Rojko, načelnica Odseka za varstvo gorske narave
 • Miroslav Erjavec, skrbnik opreme
Nadzorni odbor
 • Uroš Vidovič, predsednik
 • Mira Žuraj, članica
 • Hermina Golc, članica
Častno razsodišče
 • Iztok Bokavšek, predsednik
 • Polona Lamut, članica
 • Tadeja Radek, članica

 

Pravila društva

Pravilnik vodniškega odseka (VO) Pd Ptuj