Sestava Upravnega odbora, Nadzornega odbora in častnega razsodišča

V mandatnem obdobju 2020 do 2024 je sestava:

Upravnega odbora
 • Miran Ritonja,  predsednik
 • Jože Dajnko, podpredsednik
 • Katarina Bezjak, tajništvo**
 • Alenka Zorko, blagajnik
 • Sandi Kelnerič, načelnik Alpinističnega odseka
 • Tea Kmetec – načelnica odseka Ciciplaninci
 • Rok Dajnko, načelnik Mladinskega odseka – Katarina Bezjak**
 • Iztok Bokavšek, načelnik Vodniškega odseka**
 • Matjaž Petek, načelnik Odseka za planinske poti
 • Vanja Hotko, načelnica Odseka za informiranje in propagando
 • Ante Mlinarević, načelnik Odseka za seniorje **
  • Jakob Kokol, planinska skupina Pd Hajdina **
 • Sebastijan Borko načelnik Odseka za orientacijo
 • Jana Ferčič, načelnica Odseka za varstvo gorske narave **
 • Zoran Pondelak, skrbnik opreme (gospodar društva) **
Nadzorni odbor
 • Hermina Golc, predsednica **
 • Mira Žuraj, članica
 • Uroš Vidovič, član **
Častno razsodišče
 • Iztok Bokavšek, predsednik
 • Polona Lamut, članica
 • Tadeja Radek, članica

** – Sprememba po zboru članov 08.03.2024

Pravila društva

Pravilnik vodniškega odseka (VO) Pd Ptuj