Sestava Upravnega odbora, Nadzornega odbora in častnega razsodišča

V mandatnem obdobju 2016 do 2020 je sestava:

Upravnega odbora
 • Jože Dajnko,  predsednik
 • Janez Vertič, podpredsednik
 • Daniel Hengelman, tajnik
 • Alenka Zorko, blagajnik
 • Sebastijan Borko, načelnik Mladinskega odseka
 • Miran Ritonja, načelnik Vodniškega odseka
 • Uroš Vidovič, načelnik Odseka za planinske poti
 • Hermina Golc, načelnica Oseka za informiranje in propagando
 • Jakob Kokol, načelnik Odseka za seniorje
 • Janez Vertič, načelnik Odseka za orientacijo
 • Matjaž Petek,  načelnik Odseka za varstvo gorske narave, gospodar
Nadzorni odbor
 • Anton Purg, predsednik
 • Franc Korpar, namestnik predsednika
 • Mira Žuraj, članica
 • Tadeja Radek, namestnica članice
 • Peter Ljubec, član

Marija Baškarad, namestnica članice

Častno razsodišče
 • Simona Petrovič, predsednica
 • Iztok Bokavšek, namestnik predsednice
 • Rosanda Rojko, članica
 • Drago Koren, namestnik članice
 • Franci Prelog, član
 • Zoran Pondelak, namestnik člana