Planinska dejavnost na ptujskem območju je bila živa že prej, predvsem med obema vojnama, ko so mnogi hodili v gore povsem neorganizirano, drugi v okviru mariborskega planinskega društva, mnogi dijaki pa v okviru ptujskega Sokola. Z ustanovitvijo društva, 25.11.1953, pa so tako planinci prišli pod skupno streho. Ta del severovzhodne Slovenije je veljal za dokaj “neurejen” planinski svet, kar se tiče postojank in planinskih poti. Jeseni leta 1983, je Planinsko društvo Ptuj rešilo del problema – speljalo, markiralo in odprlo je Haloško planinsko pot in z njeno otvoritvijo počastilo 30-letnico delovanja.

Ena izmed osrednjih dejavnosti društva je tudi priprava, oprema in markiranje ter vzdrževanje planinskih poti. Neutrudni markacisti sproti odpravljajo morebitne poškodbe poti. Pri večjih akcijah, ko zagode narava, nam priskočijo z nesebično pomočjo tudi posamezni člani našega društva.

Da bo hoja varna vedno in redno spremljajte podatke o stanju planinskih poti.

https://www.pzs.si/stanje_poti.php