Mladinski odsek PD Ptuj

  • Mladinski odsek pri PD Ptuj se ukvarja z mladimi:
  • v vrtcih (informacije v pisarni PD ali pri mentorici v vrtcu)
  • v osnovnih šolah (informacije v pisarni PD ali pri mentorici na šoli)
  • dijaki in študenti (informacije na pisarna@pdptuj.si)

Ugodnosti, ki jih pridobite so zapisane na: www.pzs.si

Anekdota

Mentorica je vedno znova opozarjala učence-planince, da skrbno odlagajo smeti na določeno mesto. Večkrat je bilo slišati: “Tudi papirčka ne odvrzi na tla!” Z nami je prvič planinarila tudi mala Maša, ki je končala 1. razred. Vneto je poslušala svoje vodnike. Najraje je hodila v skupini mentorice. Med potjo na Sedmera Triglavska jezera je morala opraviti svojo biološko potrebo. Učiteljica ji je dala v roko toaletni papir in jo napotila za bližnje drevo.

Nekaj časa smo odrasli sede klepetali, pripravili vodo za malo Mašo, da si bo umila rokce, ko je ta že stopila pred učiteljico. Sem že, je rekla in molila zmečkane papirčke učiteljici. Ta je izbuljila oči in vprašala: Kaj pa imaš to? Odgovor je bil zelo jasen: Ja, papirček, saj ste rekli, da ga ne smem vreči na tla! To je bilo smeha . . .

Vir: Zbornik ob 50-letnici PD Ptuj