Spoznajte naše markaciste

DANIEL HENGELMAN

Kategorije: A, B
Gsm: 031 694 976
hengidani@gmail.com

MATJAŽ PETEK

Kategorije: A, B
Gsm: 040 458 320
matjaz.petek88@gmail.com

UROŠ VIDOVIČ

Kategorije: A, B, D
Gsm: 040 364 727
uros_vidovic@yahoo.com

ALENKA ZORKO

Kategorije: A
Gsm: 041 529 571
pisarna@pdptuj.si

FERDO ŠIJANEC

Gsm: 031 346 787

PETER LJUBEC

Gsm: 041 624 249

ANTUN MLINAREVIĆ

Kategorije: A
Gsm: 031 424 996
antun.mlinarevic@gmail.com

HERMINA GOLC

Kategorije: A
Gsm: 031 761 829
hermina.golc@gmail.com

ANTON PURG

Gsm: 031 331 042
anton.purg@gmail.com

FRANC KORPAR

Gsm: 040 552 786
franc.s52@gmail.com

Delo markacistov

Člani odseka za planinske poti pri Planinskem društvu Ptuj vsako leto vzdržujemo obstoječe planinske poti, katere ima v oskrbi naše planinsko društvo. Naša vzdrževalna dela zajemajo: popis stanja poti, ponovno označevanje – markiranje poti, čiščenje poti, odstranjevanje vej in podrtih dreves, katera zastirajo pot, postavitve novih smerokazov, smernih tabel , ureditev raznih lesenih varoval, stopnic, utrditev zemljišča zaradi erozije tal, …ter vsa druga razna opravila, vse do popravila in namestitve novih jeklenic ali zamenjave kovinskih varoval predvsem klinov.

Odsek sestavljajo markacisti in markacistke, kateri vzdržujemo sledeče poti :

  •        Haloško planinsko pot ( od Borla do Donačke gore )
  •        Pot Jožeta Žetalskega ( Žetale – Donačka gora )
  •        Frolichovo pot na Donačko gora ( najstarejša planinska pot v Sloveniji )
  •        Evropsko pešpot E7  SLO E7 ( od Donačke gore do Podgorcev )
  •        Pot čez Plemenice na Triglav ( Luknja – Plemenice – Triglavski podi )
  •        Triglavska škrbina – Tržaška koča na Doliču  ( po  ”  Italijanski mulotieri ” )
  •        Slovenjegoriško planinsko pot
  •        Pot Ivana Potrča in Matija Murka-kulturna pot

Vsi markacisti se trudimo, da so naše poti varne in dobro vzdrževane, kar pa na žalost ni vedno zagotovilo, da na  planinskih poteh, ne bi prihajalo do raznih poškodb ali nesreč. Najboljša preventiva je vsekakor dobra in ustrezna opremljenost, znanje obiskovalcev gora in hribov, ter pravilna uporaba osebnih varoval.

Vsa leta pomagamo tudi drugim društvom na njihovih bolj zahtevnih poteh. Sodelovali smo pri : obnovi Komarče po požaru, obnovi in zamenjavi jeklenic od Kredarice do Triglava, obnovi Tominškove poti iz Vrat proti Kredarici, obnovi in ozemljitvi Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, …

Člani odseka smo veseli vsakega novega člana, ki ga zanima to delo. Na veliko akcijah pa nam pomagajo tudi posamezni planinci in domačini, ki radi hodijo v hribe, naravo terskrbijo  za naš in vaš varen korak in čisto naravo.