Februar 10. 2. 2018 Črno jezero Jasna Potisk
April 14. 4. 2018 Limbarska gora Tadeja Radek
Maj 12. 5. 2018 Potočka zijalka Jasna Potisk
Junij 23. 6. 2018 Begunjščica skozi Bornov tunel Tadeja Radek
Julij 7. 7. 2018 Kofce Jasna Potisk
Avgust 18. 8. 2018 Snežna jama – Raduha Tadeja Radek
September 29. 9. 2018 Vinarium – Lendava Doroteja Bokavšek
Oktober 20. 10. 2018 Slivnica – Cerkniško kezero Tadeja Radek
December 1. 12. 2018 Atilova pot Jasna Potisk