Članarina – 2024 

Podrobne informacije so tukaj…

Kategorija članstva
Priporočena članarina (€)
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 68,00
  A/d – družinski popust 61,80
 
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 32,00
  B/d – družinski popust 25,80
 
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnost 24,00
 
 
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti. 21,00
  S+Š/d – družinski popust 17,00
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 9,00
  P+O/d – družinski popust 7,20
 
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti 9,00
  IN/d – družinski popust 7,20
 
IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost. 

 

 

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Prispevek za PZS znaša 14,75 €, z nekaj izjemami so ugodnosti enake kot pri članarini B. Tujim državljanom, članom slovenskih planinskih društev, so na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

Seznam ugodnosti za člane PZS

 

Kategorije članstva:

A

B

B1

S+Š

P+O

IN*

Zavarovanja članov PZS

1.

nezgodna smrt pri planinski dejavnosti

 +
+**
 

2.

invalidnost pri planinski dejavnosti

 +
 

3.

stroški reševanja v tujini – ves svet

 
 
 
 
 

4.

stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije

 
 

5.

zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet

 +
 
 
 
 
 

6.

zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije

 
 

7.

Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara

 +
 
 
 
 
 

Prenočevanje v planinskih kočah

8.

50 % za prenočevanje v planinskih kočah PZS, 30 % za sobe z od 1-6 ležišč v kočah I. kategorije

 +

9.

popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13 planinskih organizacij Evrope in Kanadi

 +

Popusti pri nakupih planinske literature in opreme (seznam)

10.

Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka***

 
 
 
 
 +
 

11.

nakup edicij v Planinski založbi PZS (20 %)

+
+
+
+
+
+

12.

Letna naročnina na Planinski vestnik (25 %)

+
+
+
+
+
+

13.

popust pri nakupu opreme in storitev pri pogodbenih partnerjev PZS

+
+
+
+
+
+
 
 

Popusti pri nakupu vozovnic

14.

30 % popust za enosmerne in povratne vozovnice za 2. razred vseh vrst vlakov v Sloveniji

+ + + +

 

 

15.

25% popust na povratno vožnjo z nihalko na Golte in 50 % popust na redne cene vstopnic v Alpski vrt na Golteh

+ + + +

 

 

16.

20 % popust na prevoz s kabinsko žičnico in štirisedežnico Tiha dolina na smučišču Krvavec

+ + + + + +

17.

20 % popust na prevoz s kabinsko žičnico na smučišču Kanin

+ + +

 

 

 
 
Opombe (podrobnejša pojasnila najdete v poglavju o zavarovanju):
* V skladu z zakonskimi možnostmi. 
** Zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500 €.
*** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo članov P+O, plus 10 %.

TRAJANJE ČLANSTVA

Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje, velja tudi za asistenco Coris v tujini, morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.