V skladu s 37. členom Pravil PD Ptuj in sklepom UO PD Ptuj z dne 16.01.2024 sklicujem

REDNI  VOLILNI ZBOR  ČLANOV  PD  PTUJ

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite rednega volilnega zbora članov, ki bo v petek 08.03.2024 s pričetkom ob 17. uri v veliki dvorani Restavracije Gastro, Rajšpova ul. 16, Ptuj z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov rednega volilnega zbora članov, članov delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije
 3. Poročila predsednika PD Ptuj, načelnikov odsekov in odborov ter planinskih skupin, računovodje ter Nadzornega odbora
 4. Razprava o poročilih
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Sprejem poročil in sklepov
 7. Podelitev priznanj PZS zaslužnim članom društva
 8. Razrešitev članov UO, NO in Častnega razsodišča v mandatu 2020 – 2024
 9. Volitev članov UO, NO in Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2024 – 2027
 10. Seznanitev s finančnim planom, z letnim programom in višino letne članarine
 11. Pozdravne besede gostov
 12. Predlogi in mnenja

Po uradnem delo zbora članov Vas vabimo na družabno srečanje in ogled fotografij s planinskih izletov.

Zaradi lažje organizacije prosimo za informativno prijavo TUKAJ. Hvala

Planinski pozdrav

Ptuj, 07.02.2024

Miran Ritonja

Predsednik PD Ptuj

Deli s svojimi prijatelji: