V skladu s 37. členom Pravil PD Ptuj in sklepom UO PD Ptuj z dne 14.1.2020 sklicujem

REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV PD PTUJ  –  

Vljudno Vas vabimo, da se ga udeležite, v petek 06. marca 2020 s pričetkom ob 17. uri, v veliki dvorani Restavracije GASTRO, Rajšpova ul. 16 Ptuj z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov Volilnega zbora, delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev, verifikacijske komisije in volilne komisije
 3. Poročila predsednika PD Ptuj, načelnikov odsekov in odborov ter planinskih skupin, računovodje ter Nadzornega odbora
 4. Razprava  o poročilih
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Sprejem poročil in sklepov
 7. Podelitev priznanj PZS zaslužnim članom društva
 8. Razrešnica  članov UO, NO in Častnega razsodišča v mandatu 2016-2020
 9. Volitve članov UO, NO in Častnega razsodišča v mandatu 2020-2024
 10. Sprejem  programa pohodov in prireditev v letu 2020
 11. Sprejem finančnega načrta
 12. Seznanitev z višino članarine za leto 2020
 13. Pozdravne besede gostov
 14. Predlogi in mnenja

Po uradnem delu občnega zbora Vas vabimo na družabno srečanje in ogled fotografij z izletov.

Planinski pozdrav!

Predsednik PD Ptuj:

Jože Dajnko

Deli s svojimi prijatelji: