V skladu s 37. členom Pravil PD Ptuj in sklepom UO PD Ptuj z dne 29.1.2019 sklicujem –REDNI ZBOR ČLANOV PD PTUJ

Vljudno Vas vabimo, da se ga udeležite, v petek 8. marca 2019 s pričetkom ob 17. uri, v veliki dvorani Restavracije GASTRO, Rajšpova ul. 16 Ptuj z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov rednega zbora članov, delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije
 3. Poročila predsednika PD Ptuj, načelnikov odsekov in odborov ter planinskih skupin, računovodje ter Nadzornega odbora
 4. Razprava o poročilih
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Sprejem poročil in sklepov
 7. Podelitev priznanj PZS zaslužnim članom društva
 8. Sprejem programa pohodov in prireditev v letu 2019
 9. Sprejem finančnega načrta in sklepa o višini članarine za leto 2019
 10. Pozdravne besede gostov
 11. Predlogi in mnenja

Po uradnem delu občnega zbora Vas vabimo na družabno srečanje in ogled fotografij z izletov.

Planinski pozdrav!

Predsednik PD Ptuj:

Jože Dajnko

Deli s svojimi prijatelji: